Հարություն Չքոլյան - Հայկական հնչերանգներ. Դուդուկ Զուռնայի Նեյ

Համերգ

Հարություն Չքոլյան - Հայկական հնչերանգներ. Դուդուկ Զուռնայի Նեյ
  • 16/10/2018 20:00
  • Թումանյան ԿՂԶԻ
  • Թումանյան 28\20, Հեռ. (+37494) 889 384

  • 3000 - Դրամ

Հարություն Չքոլյանը տաղանդավոր երաժիշտ է, ով տիրապետում է բազում երաժշտական գործիքների և մասնագիտացած է հայկական փողային գործիքներում ինչպիսիք են դուդուկը, զուրնան, շվին, պկուն ինչպես նաև կլարնետը եւ նեյը։ Չնայած իր երիտասարդ տարիքին, Հարությունը համարվում է հայկական ամենանշանավոր գործիքի՝ դուդուկի մեծ վարպետներից մեկը։