Շախմատի մրցումներ՝ Էրեբունի-Երևան 2795 տոնակատարությանը