Ռետրո լուսանկարչական ստուդիա-«Հիպի»- Էրեբունի-Երևան 2796